Prowadzenie księgowości

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych
 • prowadzenie Ksiąg Rachunkwoych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych

Obsługa kadrowo - płacowa

 • obsługa umów cywilno-prawnych
 • przygotowanie deklaracji do urzędów publicznych (US, ZUS, PFRON)
 • pełną obsługę BHP

Rozliczenie czasu pracy

 • ewidencja czasu pracy
 • delegacje
 • raport Wykroczeń
 • raport kontrolny inspekcji drogowej

Inne usługi

 • przeprowadzenie kontroli ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadrowo-płacowej
 • pomoc w wyprowadzeniu zaległości księgowych
 • wsparcie w procesie budowy działu księgowości wewnętrznej
 • pomoc w zakresie rejestrowania działalności gospodarczej bez względu na jej formę (jednoosobowa działalność gosp., spółki osobowe, spółki kapitałowe, fundacje, etc.)
 • pomoc przy przekształceniu form działalności.
Zamknij menu