FUNDACJA
W roku 2016 powołaliśmy Fundację Biura Rachunkowego FIK, której celem jest m.in. wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym.

Zamknij menu